Loading...

Druhy a styly YOGY – přehled

Hatha YOGA

Hathayóga je stylem jógy, který spojuje dech s delší výdrží v jednotlivých ásanách. Cílem je zapojit každý sval v těle, zklidnit mysl a vše dokonale prodýchat. Hatha yoga je cestou k trpělivosti s vlastním tělem, myslí i okolním světem. Hatha yoga je cestou k sama sobě. HA znamená slunce, THA znamená měsíc, to je cesta k rovnováze uvnitř nás i navenek.

Lekce jsou většinou vhodné pro úplné začátečníky i velmi pokročilé yogíny. Záčatečníci v hatha yoze najdou prostor správně se srovnat v pozicích, velmi pokročilí klienti zase rovnováhu energií v těle při praxi pozic v pomalém tempu a možnost přibližovat se s každou ásánou meditaci.

Power YOGA

Power jóga jako taková vznikla v USA v druhé polovině 90. let. Byla tak vytvořena dokonalá aktivita pro stresem a obezitou zmáhané Američany. Power jóga je zjednodušeně řečeno spojením klasické jógy s aerobními aktivitami, jako byl tehdy velice populární aerobic. Tím se získala pohybová aktivita, která odbourávala stres a zároveň formovala a zeštíhlovala postavu.

V power józe nejde ani tak o dokonalé prodýchání jednotlivých pozic, jako o dynamický a zároveň plynulý přechod z jedné pozice do druhé. Není zde ale pevně stanovena sada cviků, proto se hodiny liší v závislosti na cvičitelích a jejich preferencích.

Mnoho lidí stále věří, že jóga je jen takové “protahování” a není možné ji srovnávat například se cvičením v posilovně. Je pravda, že jóga se od ostatních druhů cvičení v mnoha ohledech liší, ale pokud zvolíte dynamičtější styl jógy (což power jóga rozhodně je), můžete jí bez problémů nahradit i klasické kardio cvičení. Po lekci power jógy budete cítit, jak vaše okrasné tukové prstence pláčou, ale vy se budete cítit naprosto skvěle.

Vinyasa YOGA

Yoga zaměřená na plynutí pohybu spolu s dechem. Lekce je vhodná pro temperamentnější povahy, pro muže a pro klienty, kteří touží i při yoze výrazně zatížit svaly, ale zároveň harmonizovat tělo dechem. Vinyasa yoga vychází z ashtanga yogy, která je však daleko striktnější než vinyasa. Aštanga dodržuje přesný sled pozic a sestavy ásan. Vinyasa oproti tomu klade důraz na plynutí dechu a pohybu, ochlazování těla dechem v temperamentních sestavách pozic, známé a charakteristické je při vinyasa yoze tzv, šumění dechu, neboli dýchání klientů dechem udžají, který vydává charakteristický zvuk “šumění lesa” klienů v ásanách. Lekce jsou vhodné pro mírně pokročilé až pokročilé yogíny.

Čakra yoga 

Čakra jóga se skrze ásany, mantry a meditaci propracovává k očištění nádí a rozvinutí čaker, které pak mohou správně pracovat a umožní nám rozvoj našeho vědomí v místě jejich působení. Pokud rozvineme a zharmonizujeme všech 7 čaker, otevírá se cesta k pochopení nejen sebe sama, ale všeho, co nás obklopuje, a spočinutí v nekonečné blaženosti a všeobjímající lásce. 

Čakra jóga je specifická a velice jemná jóga, která otevírá staré špatně zhojené rány a do podvědomí potlačená traumata, což se často projevuje emocionálním vichrem. Není neobvyklé, že citlivější jedinci si mohou znovu prožít bolest, kterou ukrývali ve svém nitru, a proto je vhodné být i na tuto možnost připraven. 

Čakry jsou psychoenergetická centra, ve kterých se kříží a sdružují energetické kanály, nádí, kterými proudí naše životní energie, prána. Tyto energetické pleteně se nachází na pomezí našeho fyzického a pránického těla.

V těle rozlišujeme 7 základních čaker, z nichž je každá odpovědná za určitou oblast emocionálních i tělesných projevů. Jejich dysfunkce se může promítnout až do našeho zdravotního stavu, což zažíváme jako nemoc, deprese, nelibost, chronickou únavu, neschopnost milovat, strach a další projevy.

Ashtanga yoga

Ashtanga yóga je styl yogy jako cvičení vytvořené K. Pattabhi Joisem během 20. století, často propagovaným jako moderní forma klasické indické jógy. Tvrdil, že se dozvěděl systém od svého učitele, Tirumalai Krishnamacharya. Styl je horký a energický, synchronizuje dech s pohyby. Styl, kterým se Ashtanga yoga učí se nazývá Mysore, pojmenován podle města v Indii, kde byla praxe původně prováděna. Styl Mysore vede k praktikování přesných sestav pozic, bez jejichž dokonalého zvládnutí nemůžete postoupit k další sestavě. 

Jin yoga

Praxe jin jógy má kořeny ve starověké józe a taoismu a z nich čerpal zakladatel moderní jin jógy Paul Grilley.

Jin jóga oslovuje především jinové časti těla, což jsou ty části, které leží nejblíže vnitřnímu jádru: kosti, pojivové tkáně a klouby. Jin jógu cvičíme na podlaze a setrváváme v pozicích poměrně dlouhou dobu, většinou od 3 do 5 minut. Jakmile zaujmeme pro nás bezpečnou a vyváženou pozici, můžeme se kompletně uvolnit, povolit svaly, a tím podpořit přítok energie a výživy do pojivových tkání. Toto cvičení by nemělo v žádném případě nahradit naše jangové lekce, ale mělo by přinášet harmonii a vyváženost do našich životů.

Důvodem, proč v hodinách yogy cítíme uvolnění a začneme se pomalu nořit do našeho nitra je, že delší sekvence dechu v ásanách nám pomohou vnímat naše vlastní tělo do hloubky. Na začátku praxe yogy vnímáme pouze svoje svaly, teprve po nějaké době začneme vnímat, že máme i krevní oběh, lymfatický systém, klouby a vazy. Jin yoga nás dlouhým setrváváním v ásanách vede k tomuto harmonickému stavu mysli a těla daleko rychleji.

Kundaliní yoga

je unikální, přímý, rychlý a moderní soubor cvičení v rytmu, která odpovídají tempu života současného člověka. Tím, že sjednocuje všechny směry jógy, nejlépe odpovídá požadavkům adaptace člověka na složité situace odehrávající se v jeho okolí, podporuje pozitivní přístup k životu, radost, aktivitu, kreativitu a fyzické i psychické zdraví organismu. Jako jóga omlazující a ozdravující zahrnuje v sobě kundaliní jóga dynamická cvičení, statické pozice – asány, dechová cvičení, meditace a zpívání manter. Kundaliní jóga – to jsou pružná záda, silná imunita, dobře fungující nervový, endokrinní a reprodukční systém, láska k sobě, otevřenost v komunikaci s lidmi, důvěra ve svou vlastní sílu, zručnost a umění vidět krásu ve všem kolem nás. 

Meditace

MEDITACE a RELAXACE … všichni o tom mluví, ale nikdo to neviděl :D, dovolím si říci s trochou nadsázky o tolik citovaném slově.

Wikipedie píše o meditaci:  Meditací se nejčastěji rozumí různé praktiky prohlubování soustředění. Ačkoli se meditace obvykle považuje za součást východních náboženství s počátkem ve védském hinduismu, je součástí mnoha náboženských systémů a filosofických škol.

NO… já bych řekla přesný opak, pojďte se přestat soustředit, splynout se sebou SAMA a ponořit se do vlastního nitra, kde je vždy krásně teplo, milo a barevno. Moje definice meditace je: “Je to stav zastavení myšlenek, odpojení se od vnější reality a ponoření se do pozorování vlastního nitra. Může být propojeno s vizualizací, harmonizací čaker nebo ponořením se do tónů hudby. U všech těchto činností se nám podaří zrelaxovat mysl i tělo, a o to nám v meditaci jde.”

Jak poznáte, že jste v meditaci? Jednoduše, nechce se vám skončit. Pokud sedíte a ošíváte se a ohlížíte se po sousedech, nemeditujete. Pokud máte na tváři blažený výraz a nechce se vám nikdy skončit, jste tu správně. MEDITUJETE. namasté